Om oss

Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd bildades 1964 och har varit verksam sedan dess. Vi arbetar intressepolitiskt genom att informera beslutsfattare om epilepsi och dess konsekvenser. Vi arbetar också med att informera allmänheten om epilepsi i syfte att öka kunskapen och minska fördomar. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen genom att sammanföra personer för erfarenhetsutbyte och samvaro.

Vårt mål är att skapa ett samhälle som ger alla med epilepsi, oavsett ålder, bakgrund och boendeort, full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Här är det tomt...


Ännu ingen text i denna box. 

Kontaka oss alt. besök oss


   040 - 18 16 10

  epmalmo@gmail.com

Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd

Per Albin Hanssons väg 54

214 63 MALMÖ