Ungdom

Ungdomsperioden är en känslig tid där ungdomen ska finna sin identitet och få en bra självkänsla. I ungdomsgruppen kan man träffa likasinnade och prata om relationer, alkohol, körkort, mediciner och tankar kring epilepsi. Vi arrangerar aktiviteter där ungdmar med epilepsi kan känna sig trygga att följa med om ett eventuellt anfall skulle komma. Man kan också vara syskon till en närstående med epilepsi och träffa likasinnade.

Välkommen att kontakta föreningens ungdomsrepresentanter!

Marcus Freij

Mobil: 0761-649422
E-post: marcusfreij@gmail.com

Jenny Nord Caspari

Mobil : 070-8928899

Mail: jenny.nord.caspari@hotmail.com

sommaraktivitet_ung

Här är det tomt...


Ännu ingen text i denna box. 

Kontaka oss alt. besök oss


   040 - 18 16 10

  epmalmo@gmail.com

Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd

Per Albin Hanssons väg 54

214 63 MALMÖ