Bli medlem!

Ditt medlemskap innebär att våra möjligheter till insatser ökar.

I medlemsavgiften ingår Svenska epilepsiförbundets tidning Epilepsia som ges ut fyra gånger per år och Epilepsiföreningen i Malmös utskick.

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgironummer 63 11 83-1.

Medlemsavgifterna är följande:

Enskild medlem 250 kronor
Barn 100 kronor
Familjemedlemskap 500 kronor ( 2 vuxna och 2 barn upp till 18 år)

 

Här är det tomt...


Ännu ingen text i denna box. 

Kontaka oss alt. besök oss


   040 - 18 16 10

  epmalmo@gmail.com

Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd

Per Albin Hanssons väg 54

214 63 MALMÖ